Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of Мито Бажакът

Мария Павлова
Петър Щърбанов
Панайот Павлов 1817
Стойна Тюлева 1828
Private
пполк. Панайот Кованов 1868
Private
Нена Павлова 1825
Илия Кованов 1820
кап. Димитър Козанов 1874
Дона Павлова 1830
Васил Козанов
Бенчо Диманков
Д. К. Диманков
Иван Диманков
Мария Павлова 1835
Колю Диманков
Христина Павлова 1838
Велю ...
Димитър Павлов 1887
Елена ...
Private
Райна Павлова 1926
Private
Private
Private
Private
Private
майор Никола Павлов 1889
Сийка Тропчиева
Мими Карастоянова 19242011
Люба Павлова 1891
Димитър Карастоянов
Private
Private
Private
Светослав Павлов 18931945
Private
Христо Павлов 18411914
Райна Тъпчилещова 18621918
Васил Павлов
Нона Несторова 1854
Private
Private
Борис Павлов 18951946
Private
Павел Павлов
Na ...
Дамян Павлов 1843
Na ...
Мито Бажакът 1790
... Банкова
Павел ... 1760
Na ...
Банко Найдеров
Банковица ...