Видни български родове

  • Използвай компактна подредба

Интерактивно дърво на Стойка Аврамова

Стойка Аврамова 1896
Вельо Белев 1858
Na ...
Колю Аврамов 1828
(Стойка) ...
Белю Аврамов 17961829
Гана ...
Колю Загорецът 17691821
Гена Чолакова 1780