Фамилия - Владовски

  • Use compact layout

Interactive tree of Влад Христов Владовски

Иван Владов Иванов Владов Христов Владовски 1891
Владко Петков Владов Владовски 1930
Private
Private
Петко Владов Иванов Владов Христов Владовски 1910
Пенчо Владов Иванов Владов Христов Владовски 1910
Private
Private
Private
Private
Милка Владова Иванова Владова Христова Владовска 19131991
Колю Добрев Минковски 19051959
Иванка Владова Иванова Владова Христова Владовска 19162003
Private
Private
Private
Лило Димитров Лилов 19402000
Борис Владов Иванов Владов Христов Владовски 19171965
Йонка Василева Николова Зеленашка 19122002
Влад Иванов Владов Христов Владовски 1854
Рада1+Рада2+Рада Пенчева Лисичкова
Иван Христов Иванов Владовски 19091963
Мария Илиева 19101998
Христо Цочов Христов Владовски 19471996
Private
Private
Private
Цочо Христов Иванов Владовски 19111978
Private
Private
Private
Милка Христова Иванова Владовска 1924
Николай
Мариана Лазарова 19491996
Private
Private
Бонка Христова Иванова Владовска 19271994
Радослав Христов 19201970
Христо Иванов Владов Владовски 18561955
Марийка Цочева Шейтанова 18871978
Иван Стефанов Иванов Владовски 18941894
Магдалена Бочева Василева “Мара” Папазова 19141993
Методи Христов Минчев 19061993
Цена Бочева Василева Папазова 19191992
Васил Бочев Василев Папазов 1921
Private
Мария Стефанова Иванова “Мита” Владовска 18951977
Бочо Василев Бочев Папазов 18841962
Private
Иван Василев Коларов 19201999
Private
Димитър Костадинов Бечев 1927
Христо Стефанов Иванов Владовски 18961970
Стефана Колева Василева 19011979
Private
Private
Георги Дочев Кукувишки 19161962
Бона Стефанова Иванова Владовска 1899
Минко Димитров “графа” Топалов 1895
Цена Илиева Стефанова Владовска 19251994
Иван Друмев Иванов Друмев 19231996
Private
Иван Владов Камачаров 1923
Илия Стефанов Иванов Владовски 1900
Тинка Кисьова
Стефан Иванов Владов Владовски 1857
Цона
Private
Private
Стою Петков Пенков Пеновски 19272001
Private
Петко Пенков Петков Пеновски 1877
Пена Стоева Млазгова
Пенко Николов Вълев Иванов 1901
Райна Николова Вълева Иванова 19041985
Петър Димитров Тупаров
Георги Георгиев
Васил Николов Вълев Иванов 1910
Мария Минкова Ганковска
Йовка Пенкова Петкова Пеновска 1878
Никола Вълев Иванов
Бонка Пенкова Петкова Пеновска
Васил Коцев Митрев
Бонка Николова Тодорова Константинова 19211932
Маргарита Николова Тодорова Константинова 19232004
Иван Димитров Гаргов 1916
Димитрина Николова Тодорова Константинова 19251929
Димитрина Николова Тодорова Константинова 19271931
Иванка Пенкова Петкова Пеновска 1903
Никола Тодоров Константинов 1896
Рада Иванова Владова Владовска 1858
Пенко Петков Пеновски
Ганка Александрова Иванова Владовска 1901
Марко Александров Иванов Владовски 1902
Васил Стефанов Александров Владовски 19351994
Private
Private
Христо Христов Шейретов 19321967
Стефан Александров Иванов Владовски 19031980
Донка Василева Недялкова Пеева 1912
Private
Private
Private
Private
Бонка Александрова Иванова Владовска 19051979
Тодор Данов Бояджиев 18981964
Александър Иванов Владов Владовски 18661933
Стайка М. Млъзгова 18721966
Иван Владов Христов Владовски 1830
Бона
Влад Христов Владовски 1804
Христо Владовски 1776