Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of Никола Тъпчилещов

д-р Христо Тъпчилещов 1853
Агния Власевска
Стоян Тъпчилещов 1855
Лилика Тъпчилещова
Светослав Тъпчилещов 18561910
Ирина Екзарх
Манка Златанова 1885
Павел Анастасов
Надежда Златанова 1886
полк. Славейко Василев 18791944
ген. Константин Златанов 1886
Private
Вера Златанова 1888
Private
Private
Олга Тъпчилещова 1859
ген. Иван Златанов 18571932
Петко Тъпчилещов 1860
Елена п.Димитрова 18691936
Димитър Павлов 1887
Елена ...
Private
Райна Павлова 1926
Private
Private
Private
Private
Private
майор Никола Павлов 1889
Сийка Тропчиева
Мими Карастоянова 19242011
Люба Павлова 1891
Димитър Карастоянов
Private
Private
Private
Светослав Павлов 18931945
Private
Райна Тъпчилещова 18621918
Христо Павлов 18411914
Private
Private
Private
Private
Private
Тодора Бенева 1891
Private
Пенка Бенева 18931952
Private
Private
Private
Люба Тропчиева
Private
Тинка Бенева 1895
Private
Private
Private
Private
Private
Надежда Бенева 18981981
Юрдан Мичковиц 18911953
инж. Лука Бенев 1900
Фиданка Иванова 19202010
Любица Тъпчилещова 18641937
Найден Бенев 18571909
Славка Тъпчилещова 18681870
Никола Тъпчилещов 18171895
Лала Бацова 18261850
Пена (Парашкева) Гайтанкова
Петко Стоянов 17851822
Дода Георгова 1790
Стоян (Тъпчилеща) 1750
Na ...
Георги Златаря 1770
Na ...
Драгоя Бацов 18021878
Екатерина Стоянова 1805
Иван Бацов 1780
Na ...
Драгоя Бацов 1750
Na ...
Петър Стоянов 1775
Na ...
Стоян (Тъпчилеща) 1750
Na ...
Генко Гайтанков
Na ...