Видни български родове

  • Използвай компактна подредба

Интерактивно дърво на Na ...

пполк. Никола Колев 1876
Чона Аврамова 1890
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Конфиденциално
Стефан Христов 19101991
Конфиденциално
... Христова 19141930
Олга Аврамова 18921941
Христо Стоянов 1930
Христина Аврамова 1894
Стойка Аврамова 1896
Петър Аврамов 1898
Na ...
Вельо Белев 1858
Колю Аврамов 1828
(Стойка) ...
Белю Аврамов 17961829
Гана ...
Колю Загорецът 17691821
Гена Чолакова 1780
Белю Аврамов 1740
Na ...
(Атанасий) Чолаков 17591848
Na ...