Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of Христо Павлов

Димитър Павлов 1887
Елена ...
Private
Райна Павлова 1926
Private
Private
Private
Private
Private
майор Никола Павлов 1889
Сийка Тропчиева
Мими Карастоянова 19242011
Люба Павлова 1891
Димитър Карастоянов
Private
Private
Private
Светослав Павлов 18931945
Private
Христо Павлов 18411914
Райна Тъпчилещова 18621918
Мито Бажакът 1790
... Банкова
Павел ... 1760
Na ...
Банко Найдеров
Банковица ...
Никола Тъпчилещов 18171895
Лала Бацова 18261850
Пена (Парашкева) Гайтанкова
Петко Стоянов 17851822
Дода Георгова 1790
Стоян (Тъпчилеща) 1750
Na ...
Георги Златаря 1770
Na ...
Драгоя Бацов 18021878
Екатерина Стоянова 1805
Иван Бацов 1780
Na ...
Драгоя Бацов 1750
Na ...
Петър Стоянов 1775
Na ...
Стоян (Тъпчилеща) 1750
Na ...
Генко Гайтанков
Na ...