Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of хаджи поп Димитър Моллов

Private
Private
Private
проф. Владимир Моллов 18731935
Величка Добрева
д-р Васил Моллов 18751938
д-р Невяна Вълкова 19072006
Петър Моллов 18771939
Лиляна Жостова 19101991
Private
Павлина Жостова 19122005
Стефан Губиделников 19051974
Людмила Моллова 18821975
ген. Константин Жостов 18671916
д-р Димитър Моллов 18451914
Полина Бугаева 18401907
Андоница Бояджиева
Бона Бояджиева
Private
Private
Димитър Бояджиев
Private
Елена Бояджиева
Private
Никола Бояджиев
Private
Private
Private
Private
Private
полк. Петър Бояджиев
Private
Мария Моллова 1847
поп Стоян Бояджиев
Private
Private
Private
Private
Private
Гина (Евгени) Моллова
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Донка Моллова
Private
Евстати Моллов
Private
Константин Моллов
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Мария Моллова
Private
Петър Моллов
Private
Иван Моллов 1849
Ана Константинова
Димо Коюмджиев
Private
Private
Private
Донка Коюмджиева
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Евстати Попов
Private
Петър Коюмджиев
Private
Private
Private
Private
Радка Коюмджиева
Private
Анна Моллова 1851
поп Стоян Коюмджиев
Private
Private
полк. Стоян Моллов 1888
Private
Private
Private
Private
кап. Любомир Моллов 18901944
Private
Private
Private
Private
Private
полк. Евстати Моллов 18611931
Донка Симидова
Private
Private
Private
Private
полк. Иван Кюприбашиев 1890
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Кина Моллова 1863
Георги Кюприбашиев
Димитър Карачоров 19132003
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Стефан Карачоров 18841942
Кина Рибчева
Ана Енкина
Драган Солаков
Мария Енкина
Стефан Кожухаров
Стефана Енкина
Сава х.Станчев 1860
Private
Private
Донка Карачорова
Милко Енкин
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Мария Миркова
Private
Private
Private
Неда Моллова 1865
Димитър Карачоров
Петър Моллов 1820
Дона ...
Милко Мирков
Александър Мирков 19201993
Private
д-р Велислав Мирков
Private
полк. д-р Сава Мирков 18501927
Анастасия ...
Кера Миркова
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Мария Миркова
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Неда Миркова
Private
Дена Моллова 1822
Милко Мирков
Димитър Моллов
Private
Мария Моллова
Private
Неда Моллова
Private
Парашкева Моллова
Private
Сия Моллова
Private
Яна Моллова
Private
поп Юрдан Моллов 1824
Na ...
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Ана Михова
Private
Милица Недева 1884
Иван Кръстев 1891
Руска Анастасова 19152010
Георги Куцуоглу 18961990
Private
Private
ген. Никола Недев 18861970
Цветанка Грозданова 18921984
д-р Сава Михов 1888
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Стефана Недева 1892
Иван Дончев
Private
Private
Private
Private
Анка Недева 1895
Георги Спасов 1891
Димитър Недев
Мария п.Маркова
Private
Private
Private
Private
д-р Димитър Михов 18841935
Божана Москова 18961966
Private
Private
Private
Private
ген. Никола Михов 18911945
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Стефанка Михова
Никола Врабчев
Михаил Михов
Параскева Бечева
Private
Private
Private
ген. Иван Тодоров 18861964
Private
Private
Private
Димитър Иванов 1888
Private
Недка Михова
Тодор Иванов
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Цанка Михова
Private
Станка Моллова 1826
поп Недю п.Михов
Мария Моллова 1828
Иван Попов 1830
Private
Тихчо Моллов
Private
архим. Евстати Хилендарски 1832
Na ...
Private
Private
Димитър Моллов
Private
Димитър Моллов
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Иван Моллов
Мария Давидова
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Мария Моллова
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Михаил Моллов
Private
Михаил Моллов
Private
Невянка Моллова
Private
Недялко Моллов 1834
Кера Михайлова
Трифон Моллов 1836
Захари Моллов 1838
хаджи поп Димитър Моллов 1798
Na ...
Петър Моллата 17681871
Станка ... 17781861
Драган от Беброво 1730
Na ... 1738