Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of Георги Куцуоглу

Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Васил Арнаудов 19331991
Иван Величков 19331994
Георги Куцуоглу 18961990
Руска Анастасова 19152010
Анастас Куцуоглу 18531945
Стана Алексиева
Анастасия Пангалова
Димитър Куцуоглу 1825
Анастасия ...
ген. Никола Недев 18861970
Цветанка Грозданова 18921984
Димитър Недев
Мария п.Маркова
поп Недю п.Михов
Станка Моллова 1826
поп Михо от Беброво 1790
Na ...
хаджи поп Димитър Моллов 1798
Na ...
поп Константин п.Марков 1800
Na ...
поп Марко ...
Na ...
майор Гавраил Грозданов 18661953
Руска Илиева 18681944
Гроздан Грозданов 1825
Na ...
Илия ...
Зафирка Германова
Никола (Кольо) Германов
Руска ...