Видни български родове

  • Use compact layout

Interactive tree of Ирина Комнина

БЛЕДА син на Муенчак 403443
АУДАН син на Илак 442532
ИЛАК син на Тохол 416454
Na ...
ХУРСА син на Тохол 432469
АЙАР син на Масгут 531
МУГЕЛ син на Масгут 528
МУНДО син на Масгут 520
Na ...
ГОСТУН син на Масгут 528
Na
МАСГУТ син на Ирник 505
Na ...
... от рода Ермил
ИРНИК син на Тохол 440489
Na ...
Чалап-бий син на Бирюли
БИРЮЛИ син на Тохол 454
Na ...
ТОХОЛ син на Муенчак 406453
царица Керка ... 410448
N ...
Лебед дъщеря на Муенчак 447
N ...
Ирина Комнина 377
Муенчак син на Алп-бий 370420
Алп-бий син на Булюмар 361402
Na ...
Булюмар-шеке от рода Дуло 378
Туран-бика дъщеря на Кама-Батър
Кама-Батър син на Алтъш
Na ...
Private
Private