Фамилия - Владовски

  • Use compact layout

Interactive tree of Христо Владовски

Желязко Мирчев Цанков Владовски 1881
Мирчо Цанков Станчов Владовски 1854
Велика Найденова Цанкова Владовска 1897
Вълко Стоянов
Цанко Найденов Цанков Владовски 19011972
Стояна Ангелова 19011991
Васил Найденов Цанков Владовски 19031973
Теодора Минкова Петкова Близнакова 1898
Георги Найденов Цанков “Гечо” Владовски 19061975
Лала Петрова Вачева 1904
Мария Найденова Цанкова Владовска 19081978
Банко Лальов Пеевски 1959
Христо Найденов Цанков Владовски 1911
Мария Иванова Вачева Кратунска 1921
Стойчо Найденов Цанков Владовски 19161971
Кръстина Иванова Василевска 1924
Найден Цанков Станчов Владовски 1870
Мария Гечева 1873
Йови Илиев
Цанко Илиев 1906
Дона 1907
Съба Цанкова Станчова Владовска 1871
Илия
Цанко Иванов Цанков Йовевски 18981980
Стана Минкова Дрянска 19001975
Найден Иванов Цанков Йовевски 19001970
Надежда Калева Цанева 18991988
Мария Иванова Цанкова Йовевска 1903
Славчо Цочев Боронсузов 1901
Минко Иванов Цанков Йовевски 1906
Цена Христова Цонова 1905
Цана Иванова Цанкова Йовевска 1912
Бочо Недялков
Велика Цанкова Станчова Владовска 1872
Иван Цанков Йовевски 1877
Цанко Станчов Христов Владовски 18251918
Съба Найденова
Владю Цанков Владов Владовски 1887
Васила Цанкова Владова Владовска 1888
Димитър Цанков Владов Владовски 1890
Николина Цанкова Владова Владовска 1894
Станю Цанков Владов Владовски 1897
Стефан Цанков Владов Владовски 18971919
Йона Цанкова Владова Владовска 18991947
Атанас Николов Цолов 18971956
Пенчо Цанков Владов Владовски 19021993
Невяна Илиева Цачева 19001981
Васил Цанков Владов Владовски 19041987
Йорданка Георгиева Йорданова 19061989
Христофор Цанков Владов Владовски 1906
Цанко Владов Станчов Владовски 18551911
Тота Станчова Дацова 18631910
Йона Николова Владова Владовска 18891979
Тончо Недялков Цонев 18841958
Парашкева Николова Владова Владовска 18921930
Георги Николов Караиванов 18941980
Васил Николов Владов Владовски 1897
Мария Николова Владова Владовска 1898
Славка Николова Владова Владовска 19011956
Петко Атанасов Данков 18971973
Александра Николова Владова Владовска 19031985
Цвятко Цвятков Стоев 19011987
Милка Николова Владова Владовска 1905
Стефан Николов Владов Владовски 19071998
Стиляна Иванова Цочева 19142000
Велика Николова Владова Владовска 19082000
Георги Василев Христов
Любен Николов Владов Владовски 1914
Лиляна Александрова Цонкова 1915
Никола Владов Станчов Христо Владовски 18621935
Тота Стоянова
Йона Христова Кръстева 1957
Кольо Урчев Колев 18991960
Мария Минкова Раева Лютакова
Стефан Урчев Колев 19011964
Пена Дочева 19001971
Йона Урчева Колева 19071990
Петър Найденов Краевски
Велика Владова Станчова Владовска 18641932
Урчо Колев
Велика Пенчева Владова Владовска 1899
Петко Иванов Минковски 1900
Влад Пенчев Владов Владовски 19031991
Тота Владова Михова 1906
Йона Пенчева Владова Владовска 19061994
Тодор Найденов 19061989
Бона Пенчева Владова Владовска 19081984
Дочо Иванов Бояджиев 19111989
Пена Пенчева Владова Владовска 19101990
Краю Найденов Крайчев 19111986
Стефан Пенчев Владов Владовски 19121978
Стана Иванова Караниколова 1920
Колю Пенчев Владов Владовски 19211999
Мария Минкова Димитрова 1961
Пенчо Владов Станчов Владовски 18661932
Рада Джамбазова 18711961
Цанко Христов Владов Станчов Христов Владовски 18981982
Цона Найденова Краевска 18961970
Влад Христов Владов Владовски 19011978
Дона Тодорова 19031984
Стефан Христов Владов Станчов Христов Владовски 19041982
Дафина Иванова Танева 19051935
Севда Иванова Божинова 19192005
Неда Христова Владова Владовска 19101997
Влад Станчов Христов Станчов Владовски 1910
Цочо Христов Владов Владовски 19151995
Съба Георгиева Ненова Боневска 1915
Христо Владов Станчов Христов Владовски 18681969
Мита Цочева Шамовска 18701970
Колю Стефанов Владов Владовски 19031984
Владо Стефанов Владов Владовски 19051998
Ангелина Тодорова Анкова Петковска 19041993
Велика Стефанова Владова Владовска 1908
Иван Тепавичаров
Цанко Стефанов Владов Владовски 19111993
Йова Нисторова Маркова 19111974
Цветан Стефанов Владов Владовски 1912
Стефан Владов Станчов Владовски 18721953
Нана Дочева
Влад Станчов Христов Владовски 18291917
Йона Колчевска 18321917
Ана Христова Пенчева Пейнекова 18941916
Василя Христова Пенчева Пейнекова 1897
Иван Маринов Марлешки
Пена Христова Пенчева Пейнекова 1900
Васил Илиев Шамовски 18991983
Стайка Христова Пенчева Пейнекова 19031994
Славчо Калчев Славчев Калчев 19021985
Райка Христова Пенчева Пейнекова 19061941
Димитър Минков Близнаков 1905
Велика Христова Пенчева Пейнекова 19092003
Мирчо Юрданов Дочев
Пайка Христова Станчова Владовска 18671938
Христо Пенчев Пейнеков 18661944
Стайка Станчова Христова Владовска 18971981
Иван Калев Урчев
Христо Станчов Христов Владовски 19001974
Стана Минкова Раева 19021973
Мария Станчова Христова Владовски 1904
Марин Колев Добрев
Пайка Станчова Христова Владовска 19051988
Митьо Минков Михов 19031942
Влад Станчов Христов Станчов Владовски 19101990
Неда Христова Владова Владовска 19101997
Велика Станчова Христова Владовска 19122002
Марин Христов Маринов 1920
Станчо Христов Станчов Владовски 18741933
Мария Гадева Иванова 18751944
Мария Владова Христова Владовска 19031996
Найден Кольов Джамбазов 18971970
Велика Владова Христова Владовска 1906
Петко Ангелов Гаджовски 1906
Христо Владов Христов Владовски 1908
Цона Николова Краевска 1909
Станчо Владов Христов Владовски 19111987
Неда Рускова Ангелова 1916
Найден Владов Христов Владовски 1913
Private
Петър Владов Христов Владовски 19151981
Петрана Василева Иванова 1919
Дочо Владов Христов Владовски 19171937
Колю Владов Христов Владовски 19201921
Влад Христов Станчов Владовски 1879
Мита 1885
Мария Христова Станчова Владовска 1881
Христо Станчов Христов Владовски 1830
Стайка Цвяткова
Христо Василев Дочов Владовски 18711941
Кръстина Цочева “Къна” Миковска 18801935
Васил Дочов Станчов Владовски 1850
Васил Мичев Василев Боневски 1903
Въла Иванова 1909
Гена Мичева Василева Боневска 19071960
Иван Найденов Зунев 1904
Дина Мичева Василева Боневска 19181995
Раю Маринов Василев 19101981
Велика Дочова Станчова Владовска 1877
Мичо Василев Боневски
Минко Иванов Колев Малкиев 1904
Мария Минчева 1986
Кольо Иванов Колев Ковачев Малкиев 19061967
Мария Диянова Стойчева 19111981
Яна Иванова Колева Ковачева Малкиева 19081991
Васил Пенчев Делов 19081950
Иванка Иванова Колева Малкиева 19122001
Никола Тасков Николов
Гена Иванова Колева Малкиева 19151998
Вълко Христов Вълков 19141955
Мария Дочова Станчова Владовска 18781966
Иван Колев Малкиев 18751962
Йона Атанасова Павлова Павлова 19111967
Стефан Ангелов Атанасов Македонски 19081979
Павле Атанасов Павлов Павлов 1914
Неделя Рашкова “Дела” Димова 1912
Христо Атанасов Павлов Павлов 19191965
Пенка Тодорова Добрева Неновска 1922
Йова Дочова Станчова Владовска 1879
Атанас Павлов
Дочо Станчов Христов Владовски 1831
Тинко Владов Иванов “Нефтелим” Владовски 18741937
Дина Радева Дренска 18761953
Иван Владов Иванов Станчов Христов Владовски 18761954
Йовка Минкова Вълчева 18861914
Влад Иванов Станчов Христо Владовски 1851
Иван Станчов Христо Владовски 1832
Велика Станчова Христова Владовска 1833
Станчо Христов Владовски 1800
Велика
Иван Владов Иванов Владов Христов Владовски 1891
Петко Владов Иванов Владов Христов Владовски 1910
Пенчо Владов Иванов Владов Христов Владовски 1910
Милка Владова Иванова Владова Христова Владовска 19131991
Колю Добрев Минковски 19051959
Иванка Владова Иванова Владова Христова Владовска 19162003
Борис Владов Иванов Владов Христов Владовски 19171965
Йонка Василева Николова Зеленашка 19122002
Влад Иванов Владов Христов Владовски 1854
Рада1+Рада2+Рада Пенчева Лисичкова
Иван Христов Иванов Владовски 19091963
Мария Илиева 19101998
Цочо Христов Иванов Владовски 19111978
Private
Милка Христова Иванова Владовска 1924
Николай
Бонка Христова Иванова Владовска 19271994
Радослав Христов 19201970
Христо Иванов Владов Владовски 18561955
Марийка Цочева Шейтанова 18871978
Иван Стефанов Иванов Владовски 18941894
Мария Стефанова Иванова “Мита” Владовска 18951977
Бочо Василев Бочев Папазов 18841962
Христо Стефанов Иванов Владовски 18961970
Стефана Колева Василева 19011979
Бона Стефанова Иванова Владовска 1899
Минко Димитров “графа” Топалов 1895
Илия Стефанов Иванов Владовски 1900
Тинка Кисьова
Стефан Иванов Владов Владовски 1857
Цона
Петко Пенков Петков Пеновски 1877
Пена Стоева Млазгова
Йовка Пенкова Петкова Пеновска 1878
Никола Вълев Иванов
Бонка Пенкова Петкова Пеновска
Васил Коцев Митрев
Иванка Пенкова Петкова Пеновска 1903
Никола Тодоров Константинов 1896
Рада Иванова Владова Владовска 1858
Пенко Петков Пеновски
Ганка Александрова Иванова Владовска 1901
Марко Александров Иванов Владовски 1902
Стефан Александров Иванов Владовски 19031980
Донка Василева Недялкова Пеева 1912
Бонка Александрова Иванова Владовска 19051979
Тодор Данов Бояджиев 18981964
Александър Иванов Владов Владовски 18661933
Стайка М. Млъзгова 18721966
Иван Владов Христов Владовски 1830
Бона
Влад Христов Владовски 1804
Христо Владовски 1776