Видни български родове

Родословна карта на Чона Аврамова


3 показани индивиди от общо 15, от 4 поколения.
4 лица без географски координати на родното място: Чона Аврамова, Na ..., (Стойка) ..., Гана ....