Видни български родове

Родословна карта на Олга Аврамова


4 показани индивиди от общо 15, от 4 поколения.
3 лица без географски координати на родното място: Na ..., (Стойка) ..., Гана ....