Видни български родове

Pedigree map of майор Никола Павлов


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Мито Бажакът, Павел ..., Na ..., Банко Найдеров, Банковица ..., Генко Гайтанков, Na ....