Видни български родове

Pedigree map of Мита (Неделя) Мацанковва


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Върбан Мъцанкьов, Наца (Найда) ..., Нино от Тетевенско, Радка от Армалуй.