Видни български родове

Pedigree map of Кръстьо Маринов


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Кръстьо Маринов, Върбан Мъцанкьов, Наца (Найда) ..., Нино от Тетевенско, Радка от Армалуй, Стоян Дамаскинаря, Na ..., Na ....