Видни български родове

Родословна карта на Анастас Куцуоглу


2 показани индивиди от общо 15, от 4 поколения.
1 лице без географски координати на родното място: Анастасия ....