Видни български родове

Pedigree map of Димитър Карастоянов


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Димитър Карастоянов, Мария Недялкова, Богдана ..., Домна Хаджикостова, Нено Сарафов, Na ....