Видни български родове

Pedigree map of Пенка Бенева


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Пенка Бенева, Любица Тъпчилещова, Найден Бенев, Na ..., Генко Гайтанков, Na ....