Фамилия - Стоилови

ген. Михаил Стоилов

ген. Михаил Стоилов
Размери на изображението
1256 × 1932 pixels
да

Размер на файл
496 KB
да

Име на файлда

Формат: jpeg
Вид: Фотография
Име: ген. Михаил Стоилов
Уникален идентификатор
BF93137AD63C4C00928CA5880A07F84FE0C3
да

Последна промяна 9 Декември 201207:07:31

от: Н.А.Антонов
Собств. име Фамилно име Sosa Раждане Място Смърт Възраст Място Последна промяна
ген. Михаил Стоилов
186015921946738623 Октомври 2012 - 14:05:28