Видни български родове

д-р Христо Р. Чобанов (1849-1910)

д-р Христо ЧобановВъзраст: 61 години18491910

Име
д-р Христо Чобанов
Раждане 1849
Раждане на братполк. Георги Чобанов
9 Март 1864 (Възраст 15 години)
Професия
лекар
да

Смърт 1910 (Възраст 61 години)

Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
himself
15 години
younger brother

Бележка
Христо Рачев Чобанов, лекар, сподвижник на Христо Ботев, взел участие в ... Роден през 1849 г. в Калофер, умрял в София през 1910/11 г. Постъпва като студент в Националната медицинска школ а в Букурещ на 1.06.1864 г., завършва факултета по медицина и фармация в Букурещ през 1874 г. с дисертация. През 1874 г. той постъпва учител в .................................. Постъпва на военна служба от 3.02.1881 г., служил във Министерство на войната, уволнен 30.11.1882 г., приет 29.09.1887, 14.08.1889 г.
Мултимедиен обектд-р Христо Р. Чобанов (1849-1910)д-р Христо Р. Чобанов (1849-1910)
Формат: image/jpeg
Размери на изображението: 577 × 800 pixels
Размер на файл: 69 KB
Вид: Фотография
Основно изображение: да