Видни български родове

... Цанкова

Name
... Цанкова
Death of a motherРада (Радка) Недялкова
1884
Death of a fatherДраган Цанков
March 11, 1911
Death of a sisterНедялка Цанкова
1938