Видни български родове

Димитър Теодоров

Име
Димитър Теодоров
Смърт на дядо по бащина линияпоп Димитър Кънчов
1885
Смърт на баба по бащина линияМара ...
1885
Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
брат
himself