Видни български родове

БЛЕДА син на МуенчакВъзраст: 40 години403443

Име
БЛЕДА син на Муенчак
Раждане 403 33 26

Раждане на братТОХОЛ син на Муенчак
406 (Възраст 3 години)
Death of a fatherМуенчак син на Алп-бий
420 (Възраст 17 години)

Професия
кан
да

Смърт 443 (Възраст 40 години)

Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
himself
4 години
younger brother
сестра

Бележка
БУЛУТ или БЛЕДА (434 – 445 г.). Големият син на Муенчак. След смъртта на Кан Урус Ружа Бургас, двамата синове на Муенчак и внуци на Алп-Бий, Кан Бледа /434-445/ и Кан Атила /434-453/, став ат съуправители и сключват с Византия подновен договор, с който сумата на ежегодния данък се променя на 700 фута злато, както и клаузи, определящи границите и тяхната охрана, търговските о тношения и др. В Константинопол Кан Атила получава звание magister militum. В 441 г. поради неспазване на договора Кан Бледа и Кан Атила предприемат военни действия срещу Византия. Войскит е им стигнали до Константинопол. В 443 г. Император Теодосий ІІ бил принуден да сключи нов договор при утежнени условия.