Видни български родове

АУДАН син на ИлакAge: 90 years442532

Name
АУДАН син на Илак
Birth 442 26

Death of a paternal grandmotherцарица Керка ...
448 (Age 6 years)

Death of a paternal grandfatherТОХОЛ син на Муенчак
453 (Age 11 years)
Death of a fatherИЛАК син на Тохол
454 (Age 12 years)

Occupation
кан
yes

Death 532 (Age 90 years)

Note
ЧАЛАП (ЧАЛЛЪ) – БИЙ или БАЙГ, ХИН, ИБЕР-СЕБЕР, АФРА-СИАБ, АУДАН (463 – 532 г.) Син на Иллак, владетел на източните части на Идел. Родил се в 442 г. и живеелн 90 години. Много обичал лова с ъс соколи. Сербезките бекове отначало го обявили за владетел на Ак-Бершуд, а след това на Ескел (Сибир). След като обединил тези две източни части на Идел, Чалап-бий почнал да ги нарича Иб ер – Себер (това название в иранските източници се оформи като „Афрасиаб”). Много скоро Чалап-бий подчинил на Ибер-Себер и Кашан (Средна Азия). Той водил успешни войни с барджилския (иранс кия) шах Барадж (Пероз) и бил оженен за сестрата на Барадж – Самар-би. След гибелта на Барадж в битка със себерските българи (484 г.) Чаплан-бий възкачил на бараджилския престол Балус, а с лед свалянето на Балус (Валас, Балаш) от антибългарски настроени барджилски велможи – сина на Барадж – Курбат (Кубрат) – Кавад (488 г.) Чаплан-бий помогнал на Курбат да разгроми арякците ( арменци) и урумците (византийците). От 463 г. до 520 г. Кара-Бершуд се подчинил на Ибер-Себер, където се разпореждали себерските бекове, но Чалап-бий правил всичко възможно това подчинение да не бъде обидно и обременително за неговите кара-бвршудски роднини. В 520-те г. власта на Чалап-бий и авторитетът на Ибер – Себер отслабнали поради разприте между себерските бекове. По молба на Самар-би – Чалап-бий оженил Курбат за своята дъщеря Минли-бике. Брат на Чолан-бий – Курязбаши, наместник на Хорезъм, умъртвил сина на Курбат и Минли-бика – Себерджан затова, че в Барджил другият син на Курбат – Хусрау (Хосрой) убил Субаш. Субаш – барджилски велможа, определено време заедно с Курбат бил заложник в Ибер-Себер и приел тенгрианството („маджарството”). Заедно с Курбат – Субаш се опитвал да въведе маджарството в Барджил, но Хосрой провалил плановете му. Движението на Субаши получило название „маздакизъм” . Чалап-бий бил по това време вече на смъртно легло и не можел да попречи на убийството на Себерджен. Но по молба на Чолап-бий един от неговите синове – Бурджан – спасил сина на Себерджен – Ибер, който основал династията н а хорезийските царе. КАН АУДАН=АФРАСИАБ=АЛП-ЕЛ-ТОНГА 463-532 СИН НА ИЛАК И ВНУК НА КАН АТИЛА. Роден е в 442 г. Живял 90 години. По времето на трагичната смърт на своя дядо Атила е бил на 11 години, а по времет о, когато загинал баща му, кан Илак, бил на 13 години. Израснал и бил възпитаван под личното внимание на своя чичо кан Ирник и останал и досега в легендите на Сибир и Средна Азия като прао тец и основател на Тюркския каганат. За да не бъде въвлечен в преките държавни противоречия на своите чичовци, Дезингих=Хурса и Ернах=Ирник и на техните концепциии относно съдбата на негов ия дядо кан Атила и баща му кан Илак, той, по молба на “БИЙТЕ”- генералите и родовите представители в “Кинешът”, е утвърден за ЕЛ-КАГАН- Съотговорен на Кан Ирник в източните територии на и мперията на кан Атила, Ибер-Себер=Туран. Той обединил родовете и генералитета в източните части на империята на своя велик дядо кан Атила, разпределил тяхната териториална отговорност и гр ижа за местните племена и народи. В един надпис на така нареченото тюркско руническо писмо се казва: “...заварих бедни, малобройни и разпокъсани в противоречия племена и народи, които обед иних, и те станаха богати, многобройни и силни...”. ЕЛ-Каган Аудан=Африасаб=Алп Ел Тонга е инициатор на обществено и държавно преустройство в Ибер-Себер =Туран= Средна Азия, Алтай и Сибир. Установил за своя столица древния град Мараканда и осъществил архитектурни планове и строителство, които са основание векове наред този град да се нарича на неговото име “Афрасиаб”. Редиц а пътешественици, поради неговата архитектура и блясък са го назовавали “Източния град Рим”. Водил успешни войни с персийския шах Пероз /Иран/ и го поставил във васална зависимост. Неговат а съпруга е сестрата на шах Пероз, Самар-Бий. Аудан и Пероз съвместно водили успешни войни срещу Византия и Армения. Обновили и усъвършенствали търговската дейност в Северната и Южната тър говски магистрали. Аудан реформирал и утвърдил в Ибер-Себер=Туран=“ЕЛ” единоначалното управление, държавната дисциплина и общ закон/Торе/. Утвърдил и единна религия: Бог Тангра=Тенгри, коя то получила ръзпространение и в Иран под формата маздакизъм /маджарство като секта в религията на старите българи/. http//:balgarite.interbgc.com/. http//:pismenost.org/. Подобно на своя в елик предшественик кан Кашан, той извършил и реформа на писмената система. На основата на древните писмени знаци “КАШАНСКО ПИСМО = КУНИГ” утвърдил по-кратка система, която съвременните изс ледователи назовават: ”ТЮРКСКО РУНИЧЕСКО ПИСМО”. Аудан разпределил териториалната отговорност на генералите /бийте/ на войските на Атила в региона АЗИЯ т.е.от Урал до Жълтото море/Тихия ок еан/. Подобно на 90 годишната практика в Европа, длъжностните отговорности и техните фонетични изражения имат в голяма степен еднаквост.