Видни български родове

митр. Дионисий РалиAge: 70 years15501620

Name
митр. Дионисий Рали
Birth 1550
Death of a sisterИрина Ралина
1576 (Age 26 years)

Occupation
търновски митрополит
yes

Death 1620 (Age 70 years)
Note
ДИОНИСИЙ РАЛИ (Ралис) - висш духовник, борец против османското владичество. Потомък на византийските императорски родове на Палеолозите и Кантакузините. Като митрополит на Търново поддържа л тесни връзки с влашкия княз Михаил Храбри. Заедно с никополския първенец Тодор Балина и дубровнишкия търговец Павел Джорджич взел дейно участие в подготовката на Търновското въстание от 1598 г. заедно с митрополитите Иеремия Русенски, Методий на Южна България, Теофан Ловчански и Спиридон Шуменски. След разгрома на въстанието успял да се прехвърли на север от Дунав и бил н азначен за митрополит на Молдова. Изпълнявал дипломатически мисии на австрийския императорски двор до Русия и пр. Дионисий Рали Кантакузинов Палеологов, митрополит и екзарх на цяла Българи я (1580-1598), бил от велик род, от бившите константинополски царе, произхождал от семейство Рали по баща, а по майка бил Палеолог. Дионисий е шурей на г-н Одоардо Гаяни и племенник на Кан такузините чрез Михаил Кантакузин, на когото дължал своя възход като митрополит. Според други учени Дионисий от Търново бил Палеологов по баща и Кантакузинов по майка. Българските учени пр иемат тезата за гръцкия произход на Дионисий Рали, но други (в това число и ние) настояват за неговия смесен произход. Дионисий е бил епископ на Кизик, главен град в Хелеспонт край Дардане лите. По-късно бил назначен за преподавател в гръко-латино-славянската академия, основана ок.1580 г. в Острог. Известно време е игумен на манастира Дрохобич в Източна Галиция (1586-1589). Към 1580 г. е избран за търновски митрополит със застъпничеството пред патриарх Йеремия II (1572-1579, 1580-1584, 1586-1595) на първенците от Галата. Подписва се като "Дионисий Рали митроп олит на Търново и учител на българите" (1597), "Дионисий Търновски и проедър на Молдовлахия" (1600), "Дионисий Палеологос, архиепископ Търновски и Български" (1603), "Дионисий Рали, архиеп ископ на Търново и цяла България" (1618), "Дионисий Палеолог, митрополит на Търново" (1620).