Видни български родове

инж. Богомил РадославовВъзраст: 72 години18811953

Име
инж. Богомил Радославов
Раждане 4 Юли 1881 32
Раждане на братинж. Васил Радославов
5 Юни 1897 (Възраст 15 години)
Death of a fatherМинко Радославов
17 Януари 1935 (Възраст 53 години)
Death of a brotherинж. Васил Радославов
9 Септември 1944 (Възраст 63 години)
Професия
минен инженер
да

Смърт 8 Ноември 1953 (Възраст 72 години)

Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
himself
16 години
younger brother

Бележка
Багамил Минков Радославов - минен инженер и геолог. Роден на 4 юли 1881 г. в Търново. Директор на мини "Перник" (1923-1925). Член-кореспондент на БАН от 1929 г. Работил и провел научни изс ледвания в областта на каменовъглените басейни и рудните залежи. Трудове: "Минното дело в България", "Рудничарството в Етрополския балкан", "Мини, кариери и минерални води в Софийския окръ г", "Мина "Цар Асен". Починал на 8 ноември 1953 г.