Видни български родове

... п.Димитрова

Име
... п.Димитрова
Раждане
Раждане на сестра... п.Димитрова
1848
Раждане на братИван Димитров
10 Март 1850
Раждане на сестра... п.Димитрова
1852
Раждане на сестра... п.Димитрова
1854
Раждане на сестра... п.Димитрова
1856
Раждане на сестра... п.Димитрова
1858
Раждане на сестра(Елена) п.Димитрова
1860
Death of a fatherпоп Димитър Кънчов
1885
Death of a motherМара ...
1885
Death of a brotherЙонко п.Димитров
19 Септември 1919

Death of a brotherИван Димитров
2 Февруари 1944
Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак: 1835Трявна, България
2 години
брат
3 години
брат
3 години
брат
3 години
брат
3 години
брат
3 години
брат
3 години
сестра
2 години
брат
3 години
сестра
3 години
сестра
3 години
сестра
3 години
сестра
3 години
сестра
сестра
сестра
herself
сестра
сестра
sibling
sibling
sibling
sibling