Видни български родове

Булюмар-шеке от рода Дуло378

Name
Булюмар-шеке от рода Дуло
MarriageТуран-бика дъщеря на Кама-БатърView this family
yes

Birth of a son
#1
Алп-бий син на Булюмар
361

Birth of a grandson
#1
Муенчак син на Алп-бий
370

Death 378

Note
БУЛЮМАР-ШЕКЕ, ШЕК-АЛЪП БУДИМИР, БАШИМИР, БАЛАМИР, БАЛАМБЕР (363 – 378 г.). Отново обединил целия Идел под своята власт, станал първият цар на II-та Хонска династия. По произход – хунски во еначалник от рода Дуло, нает на българската служба от Кама-Батър. С думата Булюмар българите наричали Меравския оазис или дори цялата съвременна Туркмения. Оженил се за дъщерята на Кама-Ба тър – Туран-бика, на която отначало не харесвал поради своята ярко изразена монголоидност (основните черти на българските царе били европеидни, а рядко проявяващите се монголоидни черти – съвсем умерени). Тази Туран-бика е послужила за прообраз на приказната героиня Турандот, а Булюмар влязъл в легендите на предците на русините като „Будимир”. Булюмар пренесъл столицата на Идел от Поволжието в Кара-Саклан (Украйна) в основания от него ордос Кан-Балън (бъдещия Киев), където и починал. Киевският хълм, където е погребан, получил неговия прякор ШЕКЕ („Шек”, „Шек овица” на русински).