Фамилия - Стоилови

1852

Раждане between 1852 and 1878

Раждане на братГеорги Стоилов
1855

Раждане на полубратген. Михаил Стоилов
1860

Death of a brotherГеорги Стоилов
1928 (Възраст 76 години)

Смърт на полу-братген. Михаил Стоилов
1946 (Възраст 94 години)

Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
herself
4 години
брат
Mother’s family with Христо Стоилов Стоилов - Разгледай семейство
втори баща
майка
Брак:
Полу-брат