Видни български родове

Ирина Комнина377

Име
Ирина Комнина
Раждане 377

БракМуенчак син на Алп-бийРазгледай семейство
да

Раждане на син
#1
БЛЕДА син на Муенчак
403 (Възраст 26 години)

Раждане на син
#2
ТОХОЛ син на Муенчак
406 (Възраст 29 години)
Раждане на правнук
#1
ИЛАК син на Тохол
416 (Възраст 39 години)

Death of a husbandМуенчак син на Алп-бий
420 (Възраст 43 години)

Раждане на правнук
#2
ХУРСА син на Тохол
432 (Възраст 55 години)

Раждане на правнук
#3
ИРНИК син на Тохол
440 (Възраст 63 години)

Death of a sonБЛЕДА син на Муенчак
443 (Възраст 66 години)

Death of a daughterЛебед дъщеря на Муенчак
447 (Възраст 70 години)
Death of a sonТОХОЛ син на Муенчак
453 (Възраст 76 години)
Death of a grandsonИЛАК син на Тохол
454 (Възраст 77 години)

Death of a grandsonБИРЮЛИ син на Тохол
454 (Възраст 77 години)

Death of a grandsonХУРСА син на Тохол
469 (Възраст 92 години)

Death of a grandsonИРНИК син на Тохол
489 (Възраст 112 години)

Семейство с Муенчак син на Алп-бий - Разгледай семейство
съпруг
herself
Брак:
син
4 години
син
дъщеря