Видни български родове

д-р Теодор Димитров1846

Име
д-р Теодор Димитров
Раждане 1846 38 31
БракNa ...Разгледай семейство
да

Раждане на сестра... п.Димитрова
1848 (Възраст 2 години)
Раждане на братИван Димитров
10 Март 1850 (Възраст 4 години)
Раждане на сестра... п.Димитрова
1852 (Възраст 6 години)
Раждане на сестра... п.Димитрова
1854 (Възраст 8 години)
Раждане на сестра... п.Димитрова
1856 (Възраст 10 години)
Раждане на сестра... п.Димитрова
1858 (Възраст 12 години)
Раждане на сестра(Елена) п.Димитрова
1860 (Възраст 14 години)
Раждане на син
#1
Константин Теодоров
1872 (Възраст 26 години)
Death of a fatherпоп Димитър Кънчов
1885 (Възраст 39 години)
Death of a motherМара ...
1885 (Възраст 39 години)
Раждане на правнук
#1
Евгений Теодоров
22 Декември 1903 (Възраст 57 години)
Death of a brotherЙонко п.Димитров
19 Септември 1919 (Възраст 73 години)

Death of a brotherИван Димитров
2 Февруари 1944 (Възраст 98 години)
Професия
лекар
да

Смърт
Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак: 1835Трявна, България
2 години
elder brother
3 години
elder brother
3 години
elder brother
3 години
elder brother
3 години
elder brother
3 години
himself
3 години
younger sister
2 години
younger brother
3 години
younger sister
3 години
younger sister
3 години
younger sister
3 години
younger sister
3 години
younger sister
сестра
сестра
сестра
сестра
сестра
sibling
sibling
sibling
sibling
Семейство с Na ... - Разгледай семейство
himself
съпруга
Брак:
син
син

Бележка
Тодор (Теодор) Димитров, следвал медицина в Букурещ и се установл като лекар пак там.