Видни български родове

Никола ГеновичВъзраст: 77 години18351912

Име
Никола Генович
Раждане 1835
Професия
публицист, цензор
да

Смърт 22 Май 1912 (Възраст 77 години)
Семейство с родителите - Разгледай семейство
баща
майка
Брак:
himself
брат

Бележка
Никола Генович, редактор и издател на вестник Турция (Цариград-Балкапан) от 1864 г. до към края на 1873 г., когато вестникът е спрян с правителствена заповед. В редактирането му, освен Ген ович, са взимали участие Петко Р. Славейков, Иван Богоров и Тодор Икономов. Вестник Турция е бил изцяло туркофилски настроен, а редакторът му Никола Генович-ефенди се поставя открито в ус луга на труското правителство срещу значително възнаграждение.