Видни български родове

полк. Славейко ВасилевAge: 65 years18791944

Name
полк. Славейко Василев
Birth May 2, 1879
MarriageНадежда ЗлатановаView this family
yes

Occupation
полковник
yes

Death September 2, 1944 (Age 65 years)
Family with parents - View this family
father
mother
himself
brother
Private
Family with Надежда Златанова - View this family
himself
wife
Marriage:
Family with Private - View this family
himself
wife
Private
son
Private
daughter
Private

Note
Славейко Василев Василев, роден на 2 май 1879 г. във Ветрен, Пазарджишко, женен, 2 деца. Военни звания: подпоручик 1.01.1900 г., поручик 2.08.1903 г., капитан 1.01.1908 г., майор 18.05.191 3 г., подполковник 10.10.1916 г., полковник 7.04.1919 г. Военна служба: 4-и конен полк, 5 -и конен полк, Кавалерийската школа, командир на 27-и пехотен полк, уволнен през 1920 г. Началник на гарнизона в Пазарджик към 1923 г. Славейко Лазаров Василев е български политик и полковник. Роден е на 8 юни 1879 г. Първоначално завършва Военното училище в София, а след това в Русия генералщабната академия. Участва в Балканските войни и Първата световна война. Славейко Василев е един от създателите на Народния сговор. Участва активно в подготовката и извършването на държавния преврат от 9 юни 1923 г. Бил е министър на обществените сгради, пътищата и благоустрой ството в правителствата на Андрей Ляпчев и Иван Багрянов. В периода 1935 - 1944 е председател на Съюза на запасните офицери. Самоубива се на 2 септември 1944 г. и е осъден от Народния съд на конфискация на имуществото посмъртно. "Не бих се решил да дам гласност на част от своите спомени, в които са нанесени известни моменти от бурните юнски събития, ако недобросъвестни писачи не бяха фалшифицирали, за свои или пар тийни цели, тия събития. Но време е вече да се коригират перата на всички ония, които спекулират с акцията около 9-ти юни и главно със смъртта на бившия м-р председател Александър Стамболи йски. Паметта на всеки покойник, който и да е той, трябва да се тачи и най-малко аз бих дръзнал да отида против осветената от вековете мъдрост: "За мъртвия или нищо, или добро"… Събитията около Т.Пазарджик през месец юни 1923 г., събития неотделно свързани с разгрома на дружбашкия режим, съставляват голяма страница в политическата история на страната. Върху тия събития е из хабено вече много мастило, особено от дружбашите емигранти, които по-крайно несъвестен и пристрастен начин ги осветляват. Настоящата брошура има за цел да хвърли правдива и честна светлина , до колкото моментът позволява, върху онова, което стана в Пазарджишко при събарянето на диктатора Александър Стамболийски." - зап. полковник от Генералния щаб Славейко Василев, Т. Пазард жик, 1924 г. Славейко Лазаров Василев – политически, държавен и военен деец. Участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. Кавален на Военния орден „За храброст” – 3 ст. II кл. Н ачалник на ВНВУ (1920 г. ) Един от ръководните дейци на Военния съюз, сред създателите на организацията Народен сговор. Основна фигура в деветоюнския преврат от 1923 г. Министър на благоус тройството и обществените сгради в кабинета на А. Ляпчев (1926- 1931 г.). На същия пост в правителството на Ив. Багрянов (юни – септември 1944 г.). Дългогодишен председател на Съюза на зап асните офицери (1935-1944г.) – последният ръководител преди закриването на организацията. Самоубива се на 09.09. 1944 г.