Видни български родове

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | ( | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я | | None

Я. (1)
Ябанов (1)
Ябанов-Странски (1)
Ябанова (1)
Ябланич (1)
Ябланска (1)
Яблански (1)
Яворов (1)
Ягело (14)
Ягелончик (1)
Язка (1)
Языкин (1)
Якимова (1)
Яков (11)
Якова (3)
Якофи (1)
Якшич (22)
Яланджиев (2)
Яланджиева (1)
Ялкау Балтавар (1)
Ялмазчи (1)
Ялуси (1)
Ямантиев (2)
Ямантиева (1)
Янакиев (6)
Янакиева (3)
Яначков (2)
Яначкова (1)
Янев (6)
Янева (2)
Янков (8)
Янкова (9)
Янколеу (1)
Янкулов (11)
Янкулова (4)
Янов (2)
Яновская (1)
Янъков (2)
Яшар (1)