Видни български родове

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | ( | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я | | None

(Аврамов) (3)
(Аврамова) (1)
(Априлова) (1)
(Банкова) (1)
(баща на Срацимир) (1)
(баща на Хитю) (1)
(баща на Шишман) (1)
(Бояджиев) (1)
(брат на Кабан) (1)
(гъркиня) (1)
(Димитров) (1)
(Евреин) (1)
(Иванов) (2)
(Караиванова) (1)
(Киевска) (1)
(Комнина) (1)
(Кунчева) (1)
(Ласкарина) (1)
(майка на Мицо) (1)
(майка на Срацимир) (1)
(майка на Хитю) (1)
(майка на Шишман) (1)
(Младчева) (1)
(наложница) (9)
(незаконит) (1)
(Пенков) (1)
(Пометков) (1)
(Попов) (1)
(Пршемислович) (1)
(Розети) (1)
(румънка) (1)
(Савов) (1)
(син на Азан) (1)
(Стоянова) (1)
(Торникина) (1)
(Торчова) (1)
(Туркоманс) (1)
(Тъпчилеща) (1)
(храненица) (1)
(Шехит) (1)
(Янакиев) (1)