Видни български родове

Христо Стоянов + Олга Аврамова

2 деца

Родители Пра-родители

Допълнителна информация за фамилната група
Брак 1909
Уникален идентификатор
69E7A50FAD4E40748760C986A1ABCE06093F
да