Видни български родове

поп Димитър Кънчов + Мара ...

22 деца

Родители Пра-родители

Допълнителна информация за фамилната група
Брак 1835
Уникален идентификатор
4C9653BF008C4C0BBE7673D18B94F72C9119
да