Видни български родове

Агарджа от рода Дуло + Бояр-Къз дъщеря на Кубар

1 дете

Родители Пра-родители

Допълнителна информация за фамилната група
Бракда

Уникален идентификатор
679A751DB3AF431A82166C4D80F9475ABD4C
да