Видни български родове

Булюмар-шеке от рода Дуло + Туран-бика дъщеря на Кама-Батър

1 дете

Родители Пра-родители

Допълнителна информация за фамилната група
Бракда

Уникален идентификатор
BA037FBC635A4C4192FB0A57ED507DCEB8D6
да